Rekryteringskonsulten Sandras 4 tips för en lyckad rekrytering. 👇

Hur gör ditt företag för att lyckas med era rekryteringar?

✔️ Kartlägg. Lägg grunden för att rekrytera rätt genom att noggrant analysera vad rollen kräver. Avgränsa och definiera rollen. Skapa en tydlig bild av vad en kandidat ska ha för egenskaper för att passa tjänsten. Hur ser teamet ut? Vilka utmaningar finns? Utvecklingsmöjligheter? Och vilken kultur vill ni odla inom företaget?

✔️ Rekryteringsprocess. Håll dig till rekryteringsprocessens alla steg, inget får lämnas åt slumpen. Urvalsprocess, intervjuteknik, tester, referenstagning, återkoppling. Viktigt att alla kandidater får samma förutsättningar och kontinuerlig feedback kring deras läge i processen.

Jag förstår att din tid är värdefull så detta får räcka för idag. I morgon får du två tips till😊