Vi har tagit in konsultstöd och rekryteringshjälp från Bolagssupporten under en omorganisation. Vi är mycket nöjda med konsultens prestation och kompetens inom ekonomistyrning. Rekryteringarna har hanterats väldigt smidigt och professionellt. Vi har fått rätt personer på rätt plats med en väldigt god träffsäkerhet.

Catharina, KEWAB

Vi är väldigt nöjda med det arbete och den konsult Bolagssupporten levererade till oss under en omställningsperiod för vår Business Control-enhet. Konsulten var mycket kompetent inom ekonomistyrning, levererade på utsatt tid samt bidrog på ett mycket bra sätt till verksamheten.

Alexander, PARADOX INTERACTIVE